Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
2762/QĐ-BNN-TCLN 22/07/2020 Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
29/CT-TTg 23/07/2020 Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức làm việc tại các Chi cục Kiểm lâm vùng trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp
25/3/2020 25/03/2020 Thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng quý II/2020
Công văn số 85/CTVN-HTQT ngày 31/03/2020 về việc nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia hoặc qua đường bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích
Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
1788/CT-BNN-TCLN 10/03/2020 Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiện vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ
80/QĐ-TCLN-PCTT 02/03/2020 Quyết định số 80/QĐ-TCLN-PCTT ngày 02/03/2020 về việc ban hành Kế hoạch, chống tham nhũng năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp 02/03/2020
51/CĐ-TCLN-KL 14/01/2020 Công điện về tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý
6672/BNN-TCLN 11/09/2019 Văn bản số 6672/BNN-TCLN ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các hoạt động nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam và sơ kết phong trào thi đua đặc biệt
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (Văn bản số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019)
559/TCLN-VP Tổng cục Lâm nghiệp giới thiệu các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp
442/TCLN-PTR 01/04/2019 Văn bản số 442/TCLN-PTR ngày 01/4/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng
8/CT-TTG 28/03/2019 Chỉ thị số 8/CT-TTG ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu
Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
911/QĐ-BNN-TCLN 19/03/2019 Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
557 /CT-BNN-TCLN 25/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng
07/TCLN-PCTT 04/01/2019 Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật
Đình chỉ hoạt động thương mại mẫu vật loài Giáng hương Tây phi từ Nigeria
Quyết định Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca
Cung cấp thông tin về hệ thống rừng phòng hộ của địa phương (văn bản số 1528/TCLN-ĐDPH ngày 18/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp)
Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
1008/TCLN-PTR 25/06/2018 Thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng tháng 7 - 9/2018
Thông báo về việc truy cập thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng
Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật (Văn bản số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018)
Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Báo cáo về các dự án Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển (thay thế VB số 1455/TCLN-KHTC ngày 02/10/2015)
390/QĐ-TTg 11/04/2018 Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 11/4/2018 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
Công điện khẩn số 453/CĐ-TCLN-CKL ngày 08/4/2018 về việc phòng cháy, cháy rừng
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2017 (Văn bản số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2018)
Văn bản số 644/BNN-TCLN ngày 23/01/2018 về việc giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Chỉ thị số 10547/CT-BNN-TCLN ngày 20/12/2017 Về thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017 - 2018
Văn bản số 304/CTVN-THGP ngày 09/11/2017 về việc Cấp giấy phép CITES nhập khẩu
Quyết định số 431/QĐ-TCLN-PTR ngày 04/12/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp Công nhận vườn giống cây trồng lâm nghiệp
Công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về giống cây lâm nghiệp
Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Văn bản số 1745/TCLN-KHTC ngày 25/10/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tăng cường thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp trong lĩnh vực lâm nghiệp
Văn bản số 9265/BNN-VP ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động nhân dịp 58 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam
Công điện khẩn số 8534/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/10/2017 về tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (Văn bản số 6925/CT-BNN-KH ngày 18/8/2017)
Văn bản số 362/TB-VPVP ngày 16/8/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị triển khai thực hiện "Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020" và Tổng kết 4 năm thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 -2016"
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Kết luận thanh tra về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Khuyến cáo sản xuất lâm nghiệp theo mùa vụ trồng rừng (Văn bản số 1040/TCLN-PTR ngày 10/7/2017)
Quyết định số 2915/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bản số 5395/BNN-TCLN ngày 30/6/2017 về triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản số 827/TCLN-KL ngày 05/6/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030
Khuyến cáo sản xuất lâm nghiệp theo mùa vụ trồng rừng
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 256-CTr/BCSD của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp (văn bản số 518/KH-TCLN-KL ngày 13/4/2017)
Văn bản số 352/TCLN-CTVN ngày 17/3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo công tác quản lý nuôi, trồng động thực vật hoang dã
Văn bản số 2434/BNN-TCLN ngày 23/3/2017 về việc thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
Văn bản số 207/TCLN-PTR ngày 22/02/2017 về việc rà soát thông tin mùa vụ trồng rừng
Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đương, Bần trắng và Cóc trắng
demo
Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Văn bản số 1482/TCLN-PTR ngày 15/9/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc thu thập thông tin, số liệu xây dựng hướng dẫn về sản xuất nông lâm kết hợp, nuôi trồng thuỷ sản trong rừng ven biển
test
Văn bản số 1101/TCLN-VP ngày 23/7/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Rừng là cuộc sống của tôi"
Văn bản số 759/TCLN-KL ngày 26/5/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Văn bản số 1481/BNN-TCLN ngày 06/5/2013 về Kế hoạch khai thác chính gỗ rừng tự nhiên năm 2013