Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1546/TCLN-KL 03/10/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch hành động bảo tồn các loài tê tê ở Việt Nam đến năm 2030 13/09/2019
1213/TCLN-KL 09/08/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy rừng; chế độ, chính sách trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng
5019/BNN-TCLN 17/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thí điểm chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các - bon của rừng 17/07/2019
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về Giống cây Lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng.
3658/BNN-TCLN 27/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
3477/BNN-TCLN 20/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
3323/BNN-TCLN 14/05/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh
24/04/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 24/04/2019
24/04/2019 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định về Thống kê ngành lâm nghiệp 24/04/2019
11/07/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
03/07/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm (CoC)
22/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định hồ sơ khai thác và quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 22/06/2018
19/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng và tiêu chí xác định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ
15/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 15/06/2018
13/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng và khung giá rừng 13/06/2018
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về các biện pháp lâm sinh
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý rừng bền vững
Văn bản lấy ý kiến các Bộ, Cơ quan ngang bộ, địa phương góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
05/04/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp
20/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 22 loài cây chủ lực
14/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc
13/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển
23/08/2017 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 6
04/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm
02/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
29/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
21/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo 04 tiêu chuẩn về giống cây trồng lâm nghiệp