Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác thực thi pháp luật lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 01/11/2018 01:31

Ngày 30/10/2018, tại thành phố Hà Tĩnh, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Cục Thanh tra lâm nghiệp Lào tổ chức Hội nghị thường niên đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật về lâm nghiệp năm 2017 – 2018

Tham dự hội nghị phía Việt Nam có đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; đại diện 10 Chi cục Kiểm lâm có chung đường biên giới với Lào, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đoàn Việt Nam do GS-TS Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp làm trưởng đoàn.

Phía Lào có đại diện Chi cục Kiểm lâm 9 tỉnh có đường biên giới chung với Việt Nam, một số tổ chức quốc tế tại Lào. Đoàn do ông LINTHONG DOUANGPHACHANH, Cục trưởng Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào làm trưởng đoàn.

Tại Hội nghị, hai bên cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động đã được thống nhất năm 2017 - 2018 và các hoạt động trong kế hoạch hành động giữa hai đơn vị từ Trung ương đến địa phương. Nhìn chung các nhiệm vụ đã được triển khai tốt và mang lại những kết quả khả quan; hợp tác trong việc kiểm soát khai thác gỗ trái phép ở các khu vực biên giới có rừng, kiểm soát, đối chiếu việc xuất nhập khẩu gỗ và và động vật hoang dã trong một số đường mòn biên giới được tăng cường; góp phần ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán gỗ và động vật hoang dã, quý hiếm trái phép dọc biên giới. Hội nghị cũng đã ghi nhận các hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong việc kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã nhận được sự quan tâm của cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan, tạo điều kiện cho việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật quốc tế cho các hoạt động hợp tác.

Phía Lào đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc đàm phán với liên minh Châu Âu về hiệp định VPA – FLEGT cũng như các kinh nghiệm thực hiện REDD+.

Đại điện các tỉnh có đường biên giới chung đã thảo luận và đề xuất xây dựng các khu bảo tồn xuyên biên giới. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hai nước xem xét phê duyệt làm tiền đề xây dựng dự án và đề nghị các tổ chức quốc tế giúp đỡ xấy dựng. Hội nghị đã được các bên chia sẻ các chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đặc dụng dọc biên giới hai nước, bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi công ước CITES. Trên cơ sở những đáng giá về tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác, hai bên đã thống nhất được kế hoạch hợp tác năm 2018 – 2019 giữa Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào. Hai bên sẽ hoàn thiện các báo cáo về kết quả thực hiện và thống nhất năm 2019 sẽ tổ chức hội nghị thường niên gắn với sơ kết 10 năm ký kết quy chế phối hợp bảo vệ rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Cục Kiểm lâm