Việt Nam hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hóa năm 2019 – Cùng nhau phát triển tương lai

Cập nhật ngày : 16/06/2019 07:54

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn phát biểu tại buổi Lễ

Ngày 14/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Mít tinh và phát động trồng cây tại Trường Đại học Lâm nghiệp, đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động của Việt Nam nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và kỷ niệm 25 năm thành lập Công ước Chống sa mạc hóa (UNCCD), kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ để góp phần giữ gìn và bảo vệ một môi trường Việt Nam xanh hơn.

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc chủ trì sự kiện. Tham gia sự kiện có trên 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh vùng Tây Bắc, Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức quốc tế và NGOs, các Viện nghiên cứu và Tập thể Ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Mít tinh, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh việc phát triển lâm nghiệp bền vững là giải pháp căn bản, hiệu quả để thực hiện Kế hoạnh hành động chống sa mạc hóa của Việt Nam trong việc ngăn chặn suy thoái đất, chống sa mạc hóa, đặc biệt đối với các vùng trọng điểm. Đồng thời, Thứ trưởng Thường trực đề nghị toàn ngành, người dân và cộng đồng cần quan tâm hơn nữa đến công tác trồng cây, trồng rừng; cần trồng nhiều cây, nhiều rừng, trồng cây nào sống tốt cây đó, hăng hái tham gia bảo vệ rừng; quyết tâm đưa ngành lâm nghiệp phát triển nhanh và bền vững, trở thành ngành kinh tế quan trọng có nhiều đóng góp cho đất nước trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn trồng cây hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hoá

Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và các đại biểu trồng cây hưởng ứng ngày Quốc tế chống sa mạc hoá 

Trên thế giới, diện tích các hoang mạc chiếm khoảng 1/3 diện tích đất liền của trái đất, chỉ tính riêng 10 khu vực hoang mạc hóa lớn nhất thế giới đã có diện tích lên đến 43.967 triệu km2. Tại Việt Nam, tính đến hết năm 2016 diện tích đất bị suy thoái trên phạm vi toàn quốc của Việt Nam (phần đất liền) là 1.307.000 ha chiếm khoảng 4,0% diện tích, diện tích đất có dấu hiệu bị suy thoái là 2.398.200 ha chiếm khoảng 7,3% diện tích tự nhiên và diện tích đất có nguy cơ bị suy thoái là 6.695.000 ha chiếm khoảng 20,3% diện tích. Như vậy, diện tích cần được quan tâm khoảng hơn 10 triệu ha chiếm đến 31% diện tích lãnh thổ trên đất liền Việt Nam.

Phát triển lâm nghiệp theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành chính là giải pháp căn bản để chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam. Tính đến hết năm 2018, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%, tăng 0,2% so với năm 2017, đạt chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển KTXH năm 2018; Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2018, đạt 32.022 tỷ đồng, tăng 6,09% so với năm 2017; Trồng rừng tập trung 231.520 ha, đạt 118,7% so với kế hoạch, trong đó: trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 15.070 ha, đạt 100,5% kế hoạch năm; trồng rừng sản xuất 216.450 ha, đạt 120,3 % kế hoạch năm. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng năm 2018 đạt 27,5 triệu m3, trong đó: rừng trồng tập trung đạt 18,5 triệu m3, tăng 3% so với năm 2017; cây phân tán và cây cao su khoảng 9,0 triệu m3. Đáp ứng 80% nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ; Giá trị kim ngạch xuất khẩu lâm sản đạt 9,382 tỷ USD, tăng 15,9% so với 2017, giá trị xuất siêu của lâm sản chính đạt 7,067 tỷ USD.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế chống sa mạc hóa năm 2019, ngày 13/6/2019 Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Trường Đại học lâm nghiệp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển lâm nghiệp bền vững - Giải pháp căn bản chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam”. Tại hội thảo các nhà khoa học, các nhà quản lý từ cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các chuyên gia đến từ các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế… đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp hạn chế suy thoái đất và chống sa mạc hóa tại Việt Nam gắn với việc thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững, thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Công ước UNCCD được thành lập từ năm 1994, hiện nay có 197 thành viên, Việt Nam gia nhập Công ước từ năm 1998. Mục tiêu của Công ước là chống sa mạc hoá/suy thoái đất và giảm thiểu tác hại của hạn hán ở các vùng bị sa mạc hóa và suy thoái đất nghiêm trọng, áp dụng các biện pháp có hiệu quả và sự trợ giúp quốc tế để giúp các nước bị ảnh hưởng bởi thoái hóa/sa mạc và hạn hán phát triển bền vững. Ngày 17 tháng 6 hằng năm được Ban thư ký Công ước Chống sa mạc hóa Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Chống sa mạc hóa. Đây là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động về chống suy thoái đất/sa mạc hóa, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.​

Trong những năm qua, với vai trò là đầu mối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc, Việt Nam là quốc gia thành viên có trách nhiệm trong việc mục tiêu Công ước UNCCD, đã ban hành và triển khai các chương trình, đề án cụ thể như: Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 nay là Luật Lâm nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Thực hiện Quyết đinh số 204/2006/QĐ-TTg ngày 02/9/2006 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020. Xây dựng và thực hiện Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 và định hướng 2030 theo Quyết định số 5081/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 06/12/2017. Tham gia sáng kiến khô hạn do ban thư ký Công ước chống sa mạc hóa khởi xướng. Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2017-2020 (QĐ 886/QĐ-TTg). Tiếp tục triển khai và thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp theo Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013. Triển khai thực hiện đóng góp tự nguyện INDC của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.