Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (PC8) và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chính sách của Chương trình UN-REDD (PB6)

Cập nhật ngày : 21/03/2011 09:37

Hai hội nghị lần này nhằm đánh giá tiến trình xây dựng, thực hiện kế hoạch sẵn sàng thực hiện REDD+ ở cấp quốc gia và các dự án về REDD+; chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước; xem xét đề xuất xin tài trợ của một số nước; thảo luận về sự phối kết hợp giữa Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp (FCPF) và Chương trình hợp tác về  giảm phát thải khí nhà kính thông qua các nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên hợp quốc (UN-REDD); xem xét các báo cáo kỹ thuật, công cụ và phương pháp nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển cũng như các vấn đề về chiến lược và quản lý 2 Chương trình.

Tại Hội nghị Ủy ban Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp Việt Nam sẽ trình bày đề xuất đề nghị FCPF hỗ trợ 3,6 triệu đô la Mỹ để thực hiện một số hoạt động về REDD+. Khoảng 300 đại biểu đại diện cho các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự sẽ tham gia hai Hội nghị này. Đoàn Việt Nam sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Thứ trưởng Hứa Đức Nhị dẫn đầu tham dự hội nghị.  Bộ trưởng Cao Đức Phát có phát biểu khai mạc hội nghị.

Việc đăng cai tổ chức hai Hội nghị này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu nói chung và việc tham gia sáng kiến REDD+ nói riêng. Đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các nước khác về bảo vệ và phát triển rừng và kêu gọi tài trợ từ cộng đồng quốc tế cho việc thực hiện REDD+. (Diên biến và kết quả của hai hội nghị sẽ tiếp tục được cập nhật trên Thông cáo báo chí).

                                                                                                                                            (VP: UN - REDD VN)