Văn bản số 199/TB-VPCP ngày 31/5/2012 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Cập nhật ngày : 06/06/2012 03:18

File đính kèm:  TB_so_199_TB_VPCP.pdf