Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Cập nhật ngày : 22/07/2015 09:57

File đính kèm:  01-TTLT-BNV(huong_dan_ND_108).PDF