Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 16/07/2018 05:26

File đính kèm:  5343_TB_BNN_VP_Thông báo KL HN sơ kết.PDF