Thông báo kết luận số 16/TB-TCLN-VP ngày 06/01/2014 của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 tại buổi làm việc với Viện Điều tra Quy hoạch rừng

Cập nhật ngày : 13/01/2014 09:34

File đính kèm:  16-TB-TCLN-VP.pdf