Thông báo kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (Số 6423/TB-BNN-VP ngày 12/8/2014)

Cập nhật ngày : 14/08/2014 09:07

File đính kèm:  6423-TB-BNN-VP.pdf