Thanh Hóa: Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng mới rừng năm 2016

Cập nhật ngày : 24/02/2016 01:43

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch trồng mới rừng năm 2016 là 10.000 ha, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất, các ngành, các cấp liên quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, như: Quy hoạch các nguồn giống, hệ thống vườn ươm bảo đảm đủ cây giống lâm nghiệp chất lượng phục vụ trồng rừng; hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, cải tạo rừng sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng rừng trồng,v.v...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các dự án cơ sở khẩn trương  hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh, chuẩn bị hiện trường, cây giống... phục vụ trồng mới rừng.  

Khắc phục tình trạng cây giống lâm nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả rừng trồng, cùng với chỉ đạo, đôn đốc công tác sản xuất, chăm sóc cây giống, các ngành chức năng có kế hoạch  kiểm tra cây giống xuất vườn và cấp giấy chứng nhận lô giống đủ tiêu chuẩn bảo đảm 100% cây giống trồng rừng bằng vốn ngân sách Nhà nước có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng,  đạt tiêu chuẩn về chiều cao, đường kính... mới được xuất vườn đưa ra trồng rừng.

Tuyên truyền, vận động các đơn vị, hộ dân  khắc phục khó khăn, tranh thủ thời điểm thuận lợi tập trung trồng mới rừng trong vụ xuân và vụ thu năm 2016. Cùng với triển khai thực hiện kế hoạch trồng mới rừng năm 2016, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, các địa phương đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp xuân Bính Thân.

Nguồn: Báo Thanh Hóa