Sơn La: tổ chức Hội nghị triển khai trồng rừng thay thế

Cập nhật ngày : 21/05/2014 09:15

Ngày 16/5/2014, Ủy ban nhân tỉnh Sơn La đã tiến hành tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về triển khai trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác. Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan và  đại diện 17 dự án thủy điện cùng các chủ đầu tư.

Sau khi nghe ý kiến báo cáo của các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và chủ đầu tư, Ông Cầm Ngọc Minh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đề nghị các chủ đầu tư phải hoàn thành việc trồng bù 705 ha rừng trong năm 2014 và 2015. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 17 chủ đầu tư Dự án thủy điện phải trồng mới 181 ha rừng theo kế hoạch năm 2014 mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao.

 Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng giao trách nhiệm các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, bố trí đủ quỹ đất đảm bảo hoàn thành kế hoạch./.

Chi cục Lâm nghiệp Sơn La