Quyết định số 4633/QĐ-BNN-VP ngày 14/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 22/11/2017 10:00

File đính kèm:  4633_QĐ-BNN-VP_QuyChePhatNgon.pdf