Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn

Cập nhật ngày : 26/10/2015 09:39

File đính kèm:  4069_QĐ-BNN-QLCL.pdf