Quyết định số 1842 /QĐ-BNN-LN về việc phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, phát triển và sử dụng sản phẩm cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) ở Việt Nam giai đoạn 2008-2015 và tầm nhìn đến 2025”

Cập nhật ngày : 26/05/2010 03:32

File đính kèm:  bonongnghiep19.06.08.zip