Quyết định số 157/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn (Thuộc dự án Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh)

Cập nhật ngày : 25/01/2014 03:38

File đính kèm:  157-QD-BNN-TCLN.pdf