Quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2011 phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh

Cập nhật ngày : 10/08/2011 08:28

Quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/7/2011 phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh

File đính kèm:  QD1240TTG.PDF