Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thê, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 04/04/2017 08:37

File đính kèm:  1050_QD_BNN_TCLN_ngày_30.3.2017_về_việc_công_bố_TTHC_Thông_tư_23.pdf