Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Cập nhật ngày : 09/04/2012 09:44

File đính kèm:  ND85_Huong_dan_Dau_thau.doc