Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Hiệu lực thi hành từ 15/8/2014)

Cập nhật ngày : 06/08/2014 08:07

File đính kèm:  63-2014-NĐ-CP.pdf