Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam”

Cập nhật ngày : 08/05/2012 11:43

 

         Chiều ngày 07 tháng 05 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã chủ trì tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp cho dự án “Tăng cường Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” (CFM2). Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án CFM2 đã được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt theo Quyết định số 717/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/4/2012, với tổng tài trợ từ Quỹ TFF là 1.600.000 EURO và vốn đối ứng là 357.300 EURO. Dự án này được tiếp nối từ những thành công của “Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng” 2006-2009.

Đây là một dự án có ý nghĩa rất to lớn, phù hợp với mục tiêu, ưu tiên trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012; Đồng thời, Dự án này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương ở Việt Nam vào việc quản lý tài nguyên rừng tự nhiên một cách công bằng và bền vững về mặt sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo đối với những cộng đồng sống dựa vào rừng.

Dự án CFM2 sẽ được triển khai đến hết năm 2013, do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì cùng với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 9 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đắk Nông./.

                                             Bài và ảnh: Quỹ TFF-TCLN