Lâm Đồng: Gần 180 tỷ đồng/năm đầu tư cho phát triển lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 16/06/2015 02:14

 

Gần 180 tỷ đồng là số tiền mà tỉnh Lâm Đồng dành cho công tác đầu tư, phát triển lâm nghiệp, trồng, chăm sóc rừng trồng, giao khoán, quản lý và bảo vệ rừng. 

Cụ thể tính đến nay toàn tỉnh đã thực hiện giao khoán, quản lý và bảo vệ rừng với diện tích trên 380 ngàn ha, tăng trên 25.100 ha so với năm 2010. Trong đó đã giao cho 22.800 hộ nhận chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ 300-400/ha/năm. Song song đó trong giai đoạn 2011-2014 địa phương đã trồng mới được trên 13.900 ha rừng các loại.

Điều này không chỉ tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống vật chất cho các hộ được nhận giao khoán mà còn góp phần nâng độ che phủ rừng, hạn chế, giảm thiểu số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. 

Nguồn: Đài PT - TH Lâm Đồng