Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện pháp luật trong sử dụng rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 02/06/2011 09:42

Đoàn công tác pháp chế của Tổng cục Lâm nghiệp đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực sử dụng rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại một số tỉnh Nam trung Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc

Trong các ngày 31/5/2011 đến 1/6/2011, đoàn công tác pháp chế của Tổng cục Lâm nghiệp do lãnh đạo Văn phòng Tổng cục phụ trách công tác pháp chế làm trưởng đoàn và cán bộ Vụ Sử dụng rừng, Vụ Phát triển rừng đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại tỉnh Đắk Nông. Trong thời gian làm việc tại tỉnh Đắk Nông, đoàn đã đến tìm hiểu thực tế tại Công ty lâm nghiệp Thuận Tân và Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên.

Qua nghiên cứu hồ sơ tại cơ sở, các văn bản hướng dẫn của tỉnh và báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp cho thấy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh và các đơn vị cơ sở đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sử dụng rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Chi cuc Lâm nghiệp đã tham mưu cho Sở Nông nghiệjp và PTNT tỉnh Đắk Nông ban hành một số văn bản hướng dẫn , đồng thời mở các lớp tập huấn để tuyên truyền và phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong 2 lĩnh vực trên cho các cấp quản lý nhà nước, các đơn vị cơ sở, các chủ rừng chịu tác sự tác động trực tiếp. Các văn bản hướng dẫn của tỉnh đều phù hợp với những văn bản pháp luật của trung ương. Hồ sơ quản lý, tài liệu được lưu trữ đầy đủ theo quy định.

Tuy nhiên do thiếu cán bộ nên công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật giữa cơ quan quản lý cấp tỉnh đối với cấp huyện và cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, còn chậm cập nhật các quy phạm pháp luật liên quan.

Đoàn công tác pháp chế của Tổng cục Lâm nghiệp sẽ  tiếp tục đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện pháp luật trong lĩnh vực sử dụng rừng và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa, Lào cai và một số tỉnh miền núi phía Bắc./.

                                                                     Nguyễn Văn Chính, VPTC