Kết luận về việc thanh tra hoạt động liên kết có tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì

Cập nhật ngày : 20/03/2017 08:22

File đính kèm:  KL_Ba_vì.PDF