Giao trách nhiệm chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Cập nhật ngày : 21/06/2013 09:52

 

 

File đính kèm:  L_TC_phan_cong_nhiem_vu__và_de_cuong_chuan_bi_so_ket_2013.doc