CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời thầu "Cung cấp hệ thống lưu trữ SAN"

Cập nhật ngày : 26/10/2015 10:37

Hạn nộp hồ sơ dự thầu là 17h00 (giờ Hà Nội) ngày 7 tháng 12 năm 2015.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  Thong_bao_moi_thau_(SAN)_Vie.doc