Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời thầu "Cung cấp Hệ thống giám sát Hạ tầng Công nghệ thông tin".

Cập nhật ngày : 03/10/2015 09:24

 Hạn chón nộp hồ sơ 17h00 (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 10 năm 2015

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  Thông_báo_mời_thầu.doc