Điện Biên hoàn thành xây dựng thí điểm quản lý rừng bền vững

Cập nhật ngày : 04/08/2015 01:09

 

Ngày 30 và 31-7, hội thảo tổng kết Dự án Quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW) được tổ chức tại Hà Nội.

Dự án hợp tác kỹ thuật do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, thực hiện tại tỉnh Điện Biên từ năm 2010 đến 2015, nằm trong Kế hoạch hành động REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng).

Đây cũng là bản Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh đầu tiên tại Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với các tỉnh miền núi Tây Bắc và các tỉnh lân cận; tuyên truyền nội dung, bàn thảo cách thức tổ chức thực hiện bản Kế hoạch hành động này. Đại diện các công ty Nhật Bản cũng truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn các giải pháp thực hiện Chương trình hành động REDD+ trong thời gian tới.

Nguồn: Nhân Dân 2/8