Công văn số 3414/BNN-TCCB ngày 19/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý biên chế công chức hành chính nhà nước, vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Cập nhật ngày : 24/07/2012 03:26

File đính kèm:  3414_BNN_TCCB.pdf