Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Yên Thế nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Cập nhật ngày : 02/08/2016 01:26

         

Ngày 30/7/2016, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã được Hội đồng quản trị rừng (Forest Stewardship council - FSC) cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho giai đoạn 5 năm (2016-2021).

Đến dự Lễ đón nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững, về phía tỉnh Bắc Giang có ông Nguyễn Văn Khái, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện một số Sở ban ngành của tỉnh Bắc Giang; Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương; Lãnh đạo các Công ty Lâm nghiệp tỉnh.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ông Cao Chí Công, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối. Tham dự Lễ đón nhận Chứng chỉ quản lý rừng bền vững còn có đại diện một số tổ chức: Viện nghiên cứu phát triển Lâm nghiệp nhiệt đới, Tổ chức GFA và một số nhà khoa học.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là đơn vị thứ 30 được cấp chứng chỉ rừng cho 2.202,3 ha rừng trồng là rừng sản xuất. Góp phần, đưa tổng diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững toàn quốc lên 186.497 ha do FSC cấp, trong đó: rừng tự nhiên 84.536 ha, rừng trồng 101.961 ha. Đây là sự  chủ động và tích cực của công ty trong việc xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và tổ chức thực hiện các hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững . Kết quả này thể hiện sự phát triển về chất đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong bối cảnh hội nhập kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp lâm nghiệp.

 Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, ông Cao Chí Công đã phát biểu  chúc mừng và ghi nhận thành quả nỗ lực của Công ty Lâm nghiệp Yên Thế. Phó tổng cục trưởng nhấn mạnh quá trình Công ty Lâm nghiệp Yên Thế đạt được chứng chỉ quản lý rừng bền vững có rất nhiều khó khăn, nhưng giai đoạn tới để duy trì chứng chỉ thì còn khó khăn hơn nhiều lần./.