Công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TCLN ngày 26/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy, chữa cháy rừng

Cập nhật ngày : 01/03/2013 02:20

File đính kèm:  Cong_dien_2013.pdf