Công bố Bộ 05 tiêu chuẩn giống cây lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 24/04/2017 03:28

                

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định số 600/QĐ-KHCN ngày 28/3/2017 về 5 tiêu chuẩn quốc gia:

1. TCVN 11766:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống mắc ca;

2. TCVN 11767:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống mây nếp;

3. TCVN 11768:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống thảo quả;

4. TCVN 11769:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống hồi;

4. TCVN 11770:2017 Giống cây lâm nghiệp – Cây giống sa nhân tím.

Theo quy định tại Điều 21 Xuất bản và phát hành Tiêu chuẩn, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì Bộ Khoa học và Công nghệ giữ quyền xuất bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia. Vì vậy, các cơ quan quản lý, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các TCVN này cho công tác quản lý và sản xuất liên hệ trực tiếp với Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng để được cung cấp. Địa chỉ nhà A, số 8, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Điện thoại: 0437.564.269.

                                                                 Vụ Phát triển rừng