Chỉ thị số 4485/CT-BNN-TCLN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014

Cập nhật ngày : 18/12/2013 02:35

 

 

File đính kèm:  4485-CT-BNN-TCLN.pdf