Chỉ thị số 10278/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017

Cập nhật ngày : 06/12/2016 04:32

File đính kèm:  Chi_thị_so_10278-CT-BNN-TCLN_ngay_06-12-2016.pdf