Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BNN-TCLN, ngày 16 tháng 5 năm 2012, quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 18/05/2012 03:48

 

File đính kèm:  QD_duy_tu_bao_duong.PDF