Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 255/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/02/2013 Phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế khác cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020

Cập nhật ngày : 26/02/2013 01:36

 

File đính kèm:  255-QD-BNN-TCLN.zip