Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý việc nuôi Hổ trái pháp luật

Cập nhật ngày : 22/10/2012 12:24

Trước loạt bài đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet về tình trạng nuôi Hổ trái pháp luật của một số hộ dân tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Tổng cục Lâm nghiệp đã tham mưu giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 3587/BNN-TCLN, ngày 19 tháng 10 năm 2012, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nuôi Hổ trái pháp luật.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức kiểm tra đồng bộ các hoạt động mua bán, kinh doanh, nuôi nhốt Hổ và các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; xử lý kịp thời hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước theo đúng pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức người dân về bảo tồn Hổ nói riêng và các loài hoang dã nói chung.

 Văn bản cũng đề nghị các địa phương báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) và gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/11/2012./.

                                                Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp