Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1961 /QĐ-BNN-TCLN ngày 23/8/2013 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 11/09/2013 04:07

 

 

File đính kèm:  1961-QD-BNN-TCLN.doc