Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã

Cập nhật ngày : 09/11/2012 01:04

File đính kèm:  3837-CT-BNN-TCLN.pdf