Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 2152 /QD-BNN-TCCB ngày 23/9/2013 Giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc gia đoạn 2013 -2016"

Cập nhật ngày : 30/09/2013 02:31

 

 

File đính kèm:  2152-QD-BNN-TCCB.pdf