Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1379/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/6/2013 V/v công bố diện tích rừng thuộc lưu vực trong phạm vi hai tỉnh trở lên làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 18/06/2013 03:38

File đính kèm:  1379-QD-BNN-TCLN.pdf