Bảo tồn giống quế quý Văn Yên (Yên Bái)

Cập nhật ngày : 02/07/2010 02:18

Sở hữu vùng quế lớn thứ hai trong cả nước với giống quế được coi tốt nhất và là sản phẩm thứ 16 trên toàn quốc được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm (quế ở nơi khác không được đặt tên quế Văn Yên), huyện Văn Yên đang khẩn trương thực hiện Đề án bảo tồn giống quế quý của địa phương.

 Được thực hiện từ năm 2008, đề án sẽ đưa 12,5 ha quế cây có đường kính 30cm trở lên và có chiều cao 15m trở lên tại 4 xã Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu, để bảo tồn nguồn giống và làm tiền đề phục vụ du lịch.

Đến nay, huyện đã khảo sát được 90 cây quế đủ tiêu chuẩn giữ lại làm giống ở 3 xã Đại Sơn, Viễn Sơn, Xuân Tầm. Mặc dù đề án chỉ được bố trí nguồn kinh phí 7 triệu đồng/năm, nhưng đến nay, 10 gia đình tham gia đề án đang thực hiện hiệu quả việc bảo tồn giống quế.

Bên cạnh đó, để mở rộng diện tích trồng quế và bảo đảm nguồn giống tốt, huyện Văn Yên đang xây dựng thương hiệu quế Văn Yên, quy hoạch lại vùng trồng quế tập trung vào các xã vùng cao; thống nhất quản lý các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quế trên địa bàn.

Trước mắt, các xã đã kiên trì thuyết phục đồng bào không phá quế trồng sắn và các loại cây khác đang có giá trị trước mắt. Văn Yên hiện có 27 xã, thị trấn trồng hơn 15.000 ha quế. Quế trở thành cây công nghiệp cho thu nhập cao, vừa tăng độ che phủ rừng vừa giúp nhiều hộ làm giàu.

 TTXVN