Bạch Thông: Địa phương đầu tiên của Bắc Kạn hoàn thành kế hoạch trồng rừng

Cập nhật ngày : 01/08/2014 02:32

Với kế hoạch trồng mới 1.250ha rừng trong năm 2014, tính đến ngày 15/7, huyện Bạch Thông đã thực hiện được 1.333,66ha, đạt 106,69% kế hoạch, tiếp tục là địa phương đầu tiên hoàn thành kế hoạch trồng rừng theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Năm 2014, mặc dù tiến độ trồng rừng chậm hơn so với năm 2013, nhưng huyện Bạch Thông tiếp tục là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng UBND tỉnh giao.

Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác trồng rừng năm 2014, ông Nguyễn Phúc Định - Phó Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông cho biết: Để hoàn thành công tác trồng rừng trong khung thời vụ, ngay từ khi được UBND tỉnh giao kế hoạch về diện tích thực hiện, Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bạch Thông đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu trồng rừng cho các địa phương; phối hợp cùng chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đăng ký trồng rừng.

Do nhận thức được lợi ích kinh tế từ trồng rừng nên những năm gần đây, nhân dân trên địa bàn huyện Bạch Thông tích cực đăng ký trồng rừng mới. Đây là điều kiện thuận lợi nhất của huyện Bạch Thông trong triển khai công tác trồng rừng.

Cũng chính vì vậy, năm 2014, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện, các địa phương đã đăng ký trồng mới 1.481,4ha, đạt 118,5% KH, trong đó có 747,66ha rừng sản xuất tập trung, đạt 108% kế hoạch, 129ha rừng phòng hộ, đạt 129%KH, 604,74ha diện tích trồng cây phân tán, đạt 131% kế hoạch. 100% diện tích nhân dân đăng ký đều được thiết kế ngoại nghiệp để trồng rừng.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2014, cùng các địa phương khác, huyện Bạch Thông triển khai công tác trồng rừng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về thời tiết, bất lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp: Những tháng đầu năm, mưa ẩm kéo dài khiến cây giống lâm nghiệp sinh trưởng, phát triển chậm, kéo dài thời gian chăm sóc để xuất vườn.

Từ trung tuần tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, thời tiết nắng nóng khiến nhiều diện tích chưa xử lý thực bì phải dừng lại để tránh nguy cơ cháy rừng xảy ra; những diện tích đã xử lý thực bì xong cũng do nắng nóng không thể trồng được. Vì vậy, thời vụ trồng rừng bị kéo dài thời gian, trùng với thời vụ thu hoạch lúa, thuốc lá.

Mặt khác, năm 2014 cũng là năm đầu tiên huyện thực hiện trồng rừng phân tán với diện tích lớn (604,74ha) nên việc hoàn thành kế hoạch là một thử thách đối với Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện, các địa phương.

Theo ông Nguyễn Phúc Định - Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông, công tác trồng rừng phân tán trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do người dân chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của việc trồng rừng phân tán; kinh phí đầu tư trồng rừng còn thấp; sâu bệnh hại rừng diễn biến khó lường (sâu ong hại mỡ) ảnh hưởng đến tâm lý tham gia trồng rừng của một số hộ dân, đặc biệt, khó khăn lớn nhất trong trồng rừng phân tán là do các hộ dân trồng nhỏ lẻ ở nhiều nơi (bờ ruộng, bờ vườn, bờ thửa…) nên mất nhiều công, thời gian vận chuyển cây giống và Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn cũng khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát.

Chính vì vậy, để hoàn thành kế hoạch trồng rừng phân tán, các thành viên Ban Quản lý Dự án Quản lý và Bảo vệ rừng huyện đều phải phát huy vai trò trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, đôn đốc, chỉ đạo người dân và các chủ rừng làm tốt công tác chuẩn bị trồng rừng từ khâu đăng ký trồng cây phân tán, xử lý thực bì, cuốc lấp hố và hướng dẫn trồng rừng theo đúng kỹ thuật, đúng thời vụ.

Tính đến ngày 10/7, toàn huyện đã trồng được 1.234ha, đạt 98,7% kế hoạch. Đến ngày 15/7, toàn huyện trồng được 1.333ha, đạt 106,69% KH; trong đó: Rừng phòng hộ trồng được 122,15ha, rừng sản xuất trồng được 671,85ha và rừng phân tán trồng được 539,66ha. Một số địa phương trồng rừng vượt kế hoạch như: Tú Trĩ (127,62% kế hoạch), Hà Vị (109,35 kế hoạch), Quân Bình (127,48% kế hoạch), Mỹ Thanh (132% kế hoạch)…

Theo đánh giá của Ban Quản lý Bảo vệ và Phát triển rừng huyện, vụ trồng rừng năm 2014 trên địa bàn huyện tiếp tục được các cấp Ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhân dân các địa phương tích cực tham gia thực hiện.

Chính vì vậy, mặc dù so với vụ trồng rừng năm 2013, tiến độ vụ trồng rừng 2014 chậm hơn. Tuy nhiên, với kết quả đạt được, huyện Bạch Thông vẫn là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao.

Nguồn: Backan.gov.vn