Bắc Giang: Trồng rừng vượt 76,5% kế hoạch năm 2013

Cập nhật ngày : 25/09/2013 04:04

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác trồng rừng đã cơ bản hoàn thành, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 6.707 ha, bằng 176,5% kế hoạch năm, tăng 55,3% so với cùng kỳ.

          Trong đó, trồng rừng sản xuất 6.301 ha, trồng rừng phòng hộ 106 ha; thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng phòng hộ, đặc dụng 41.985 ha, bằng 131,2 % kế hoạch.

          Tổng số gỗ khai thác từ đầu năm đến nay được 91.477m3 gỗ các loại, bằng 136,2% so với cùng kỳ; 25.008 ste củi bằng 97% sơ với cùng kỳ; 84.100 cây tre nứa và 158.670 kg lâm sản khác.

          Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ giao 1554,3 ha rừng cho 701 hộ gia đình, cá nhân (huyện Yên Dũng giao 700 ha cho 318 hộ, Việt Yên giao 314,3 ha cho 195 hộ, Sơn Động giao 504ha cho 188 hộ) đạt 44% so với kế hoạch giao. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhận được 1344 giấy với diện tích 2539 ha (huyện Sơn Động cấp 852 giấy với diện tích 2175 ha; Yên Thế cấp 285 giấy với diện tích 154 ha; Lục Nam cấp 207 giấy với diện tích 210 ha). Ngoài ra, đã thực giao đất, giao rừng cho Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Phân ban Khe Rỗ) tại xã An Lạc, huyện Sơn Động với diện tích đất 5319 ha, diện tích rừng 4762 ha.

          Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp năm 2013; nâng cao hiệu qảu công tác trồng rừng, khai thác rừng; tích cực chủ động phòng, chống cháy rừng trong các tháng mùa khô. Đồng thời tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch trồng rừng năm 2014.

Theo Báo Bắc Giang