85% diện tích rừng trồng được kiểm soát nguồn giống

Cập nhật ngày : 16/04/2019 03:20

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 12/4/2019 tại Thành phố Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giống cây trồng Lâm nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu từ các cơ quan liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Viện nghiên cứu, Trường Đại học; đại diện 40 tỉnh và một số công ty, đơn vị điển hình về sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hiện trạng quản lý sản xuất, kinh doanh và cung ứng giống cây trồng lâm nghiệp; những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; xác định giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển cho biết trong những năm qua cơ bản giống đưa vào sản xuất đã được quản lý khá chặt chẽ theo chuỗi hành trình từ khâu công nhận giống, nguồn giống, vật liệu nhân giống đến cây con trồng rừng. Chất lượng giống từng bước được cải thiện, tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát giống đạt 85%, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả rừng trồng, tạo nên những vùng nguyên liệu cung cấp ổn định cho các cơ sở công nghiệp chế biến.

 Năng suất rừng trồng cả nước đạt bình quân khoảng 15 m3/ha/năm, tăng 50% so với năm 2009 (khoảng 10m3/ha/năm); đối với diện tích rừng trồng, rừng thâm canh giống tiến bộ kỹ thuật, giống quốc gia đạt bình quân 20-25 m3/ha/năm, cá biệt có mô hình rừng trồng đạt năng suất 40m3/ha/năm.

Trung bình hàng năm cung cấp cho sản xuất 50 triệu cây nuôi cấy mô; 100 triệu cây giâm hom; 500 triệu cây gieo ươm từ hạt, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu giống cho công tác trồng rừng toàn quốc.

Nhiều kết quả nghiên cứu về chọn tạo giống, công nhận giống mới, nhân giống công nghệ mô hom đã được chuyển giao áp dụng vào sản xuất, cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất lâm nghiệp.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đã được Hội nghị chỉ ra, trong đó chủ yếu là việc sản xuất, sử dụng giống không rõ nguồn gốc, giống có năng suất, chất lượng thấp. Cụ thể, vẫn còn khoảng 15% lượng cây giống sản xuất hàng năm chưa kiểm soát được. Số lượng giống được công nhận lớn (183 giống), nhưng mới chỉ có 32,7% số đó được đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, giá thành sản xuất cây giống mô, hom còn cao, nguồn giống có chất lượng di truyền cao còn hạn chế. Trong công tác nghiên cứu chọn, tạo giống chưa quan tâm đúng mức tới giống cây bản địa, cây gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao.. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiên cứu và sản xuất giống còn thiếu và lạc hậu.

Một số giống cây trồng lâm nghiệp được trưng bày tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn nhấn mạnh, một trong những yếu tố có ý nghĩa lớn đối với những thành quả nổi bật của ngành Lâm nghiệp thời gian qua đó là khâu cung cấp nguyên liệu, trong đó việc phát triển giống cây trồng lâm nghiệp và đưa giống tốt vào sản xuất là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến năng suất và chất lượng rừng trồng. Để làm tốt hơn công tác giống cây trồng lâm nghiệp, trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh tham mưu chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý và phát triển chất lượng giống, từ khâu công nhận giống, nguồn giống và vật liệu giống. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hiệp hội cần phát huy hơn nữa vai trò là hạt nhân trong việc thúc đẩy các hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh giống, chuyển giao kịp thời những thành tựu khoa học vào sản xuất, liên kết với chủ rừng, đầu tư phát triển lâm nghiệp một cách hiệu quả và bền vững

Cũng trong khuông khổ Hội nghị, các đại biểu đã thăm hiện trường sản xuất giống và rừng trồng bằng giống chất lượng cao tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên./.

Văn phòng Tổng cục